Vertrouwenspersonen

Mochten er klachten of problemen zijn waar u niet met de speltak leiding en/of het bestuur uitkomen en die u ook niet met het Oudercomité kunt of wilt bespreken, dan kunt u opnemen met de landelijke contact personen van Scouting Nederland via: landelijkvertrouwenspersoon@scouting.nl