Oudercomité

Het oudercomité ondersteunt en adviseert, gevraagd of ongevraagd, de leiding en het Groepsbestuur van Scouting Alverna vanuit haar vertegenwoordiging van ouders en leden.

Met oprichting van het oudercomité streeft Scouting Alverna de volgende doelstellingen na:

  • Verbetering van de communicatie tussen leidersteam en ouders, en daarmee indirect met de leden;


  • Het op een objectieve manier feedback krijgen, met betrekking tot zaken die de gehele vereniging omvatten;


  • Het bevorderen van deelname van ouders bij groeps- en speltakbijeenkomsten waarbij hulp van ouders wenselijk is.

De oriëntatie van het oudercomité is hoofdzakelijk gericht op de leden en hun ouders.

U kunt contact opnemen via: oudercomite@scoutingalverna.nl