Organisatie

Speltakken

Bevers
Jona Vonk
bevers@scoutingalverna.nl

Welpen
Rob van Haren
welpen@scoutingalverna.nl

Scouts
Wietse Miessen
scouts@scoutingalverna.nl

Explorers
Guus Schamp
explorers@scoutingalverna.nl

Oudercomité

Voorzitter: VACANT
oudercomite@scoutingalverna.nl

Blokhut verhuur

Juliette Luijten
verhuur@scoutingalverna.nl

Dagelijks bestuur

bestuur@scoutingalverna.nl

Voorzitter: Lotte Hulsink
voorzitter@scoutingalverna.nl
Tel.: 06 460 30 896

Secretaris: Arjan Mels
secretaris@scoutingalverna.nl

Penningmeester: Mariël Toonen
penningmeester@scoutingalverna.nl

Praktijkbegeleider: Judith Groen

Vertrouwenspersonen

Momenteel Vacant