Laat je uitdagen! – Jeugd

Lid worden van Scouting Alverna

Scouting Alverna is onderverdeeld in vier speltakken, te weten de

Bevers, Welpen, Scouts en Explorers. Het programma dat Scouting Alverna aanbiedt is gebaseerd op de ideeën van de Engelse Lord Baden-Powell. Hij vond dat je een kind serieus moet nemen en door plezierige en uitdagende activiteiten hun eigen mogelijkheden moet laten ontdekken. Dit zijn dan ook de belangrijkste doelen welke door Scouting Alverna nagestreefd worden.

Door voortdurend aan dit spel van Scouting een eigentijdse draai te geven is Scouting vandaag de dag populairder dan ooit. Steeds meer jongens en meisjes worden lid van Scouting Alverna. Dat betekent dat Scouting aanslaat. Natuurlijk willen 16-jarigen andere uitdagingen als een 5-jarige. Daarom kennen we binnen de Scouting organisatie verschillende leeftijdsgroepen.

Hierboven staan de namen van de leeftijdsgroepen, met daarachter de leeftijden. Via de namen kom je meer te weten over wat de groepen doen. Je kunt altijd vrijblijvend komen kijken. En als je het nog niet zeker weet, kom je gewoon nog een paar keer! Je mag 4 bijeenkomsten gratis meedoen.

Bij organisatie vind je de telefoonnummers van de mensen die je moet bellen.

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren door een schriftelijke mededeling te sturen aan het Secretariaat (bestuur@scoutingalverna.nl) en het Speltakteam waar het kind lid van is. Men is contributie verschuldigd tot en met de maand waarin de opzegging gedaan is of de maand waarin voor het laatst aan een van onze scoutingbijeenkomsten is deelgenomen door uw kind(eren).